Alternatív, konfliktuskezelési módszer

A szemben álló felek egy harmadik, pártatlan személy segítségével találják meg a megoldást vitájuk rendezésére.

Tovább
Üzleti mediáció Családjogi mediáció

Dr Bokor Beatrix ügyvéd, mediátor

Pécsi Ügyvédi Kamara 21/VI.

A mediáció menete

Hogyan történik?

Díjazás: Felenként 8.000 - 15.000 Ft/Óra
Okiratszerkesztés: 20.000 Ft-tól

Fontos információk

Per előtt vagy per alatt?

Permegelőző konfliktuskezelés; alternatíva a vita peresítés előtti kölcsönös megegyezésen alapuló rendezésére

Illetve lehetőség nyílik folyamaban lévő peres eljárás esetén is az érdekelt felek kölcsönös megegyezésével, közvetítő bevonása mellett a felek közötti vita peren kívüli rendezésére.

Ki fizeti a díjat?

A közvetítő tevékenységéért díj jár és igényt tarthat a felmerült és igazolt költségei megtérítésére, továbbá a díj és költségek előlegezésére is. Az egyes ügyekben felszámítandó díj összegében a közvetítő és a felek szabadon állapodnak meg, melyet fő szabályként a felek együttesen viselnek.

Fontos tudni!

A természetes személyek és más személyek személyi és vagyoni jogaival kapcsolatban felmerült azon polgári jogviták közvetítői eljárás keretében történő rendezése, amelyekben a felek rendelkezési jogát törvény nem korlátozza, a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény hatálya alá tartozik.

Milyen területen alkalmazható?

Az élet valamen területén, ahol konfliktushelyzet adódhat.
Az alábbi területeket emelném ki:

  • Válási helyzet
  • Gazdasági helyzet és jogvita
  • Mediáció az oktatásban
  • Egészségügyi mediáció
  • Munkaügyi konfliktus
  • Társasházi vitarendezés
  • Szomszédjogi viták
  • Hagyatéki ügyek

Üzleti Mediáció

Pénzkövetelés érvényesítése / Munkaügyi problémák kezelése

Mondhatjuk, hogy a mediáció az üzleti életben is a jövő útja, hiszen ez az a terület ahol leginkább érvényesül az idő pénz elve. A gyors vitarendezéssel rengeteg költség takarítható meg.

Részletek

Családjogi mediáció

Válási helyzet / Vagyonmegosztás / Gyermektartásdíj

A család az emberi kapcsolódások legérzékenyebb területe, hiszen ez a társadalom legkisebb egysége, az alap, ahonnan az egyén kiindul.

Részletek
dr. Bokor Beatrix

Dr Bokor Beatrix,
ügyvéd, mediátor

Több mint tíz éves szakmai tapasztalatom során is mindvégig arra törekedtem, hogy amennyiben lehetséges, együttműködjek a felekkel peren kívüli megállapodás létrehozása érdekében, segítsem őket vitájuk békés, gyors rendezésében.

Részletek
Az igazság nem a mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az öröklét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.

Weöres S

bokor_beatrix_ugyved